Nastavenie Postfix s Gmail SMTP

Nedávno som musel riešiť relayhost pre Postfix nakoľko s localhostu mi PHP nechcel posielať mail.
Takže som postupoval podľa popisu na http://ubuntu-tutorials.com/2008/11/11/relaying-postfix-smtp-via-smtpgmailcom/, podrobnejší popis i s kompiláciou je na http://souptonuts.sourceforge.net/postfix_tutorial.html

sudo aptitude install postfix libsasl2 ca-certificate libsasl2-modules

Predtým som to mal spojazdnené s iným SMTP-čkom, ale to nejak nechcelo fungovať 😛
Do /etc/postfix/main.cf som pridal:

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_tls_security_level = may

smtpd_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous

myhostname = mike-laptop.neville.local
relayhost = [smtp.gmail.com]:587

Ďalej treba vytvoriť súbor /etc/postfix/sasl_passwd , kde bude meno a heslo pre GMail:

[smtp.gmail.com]:587 meno@gmail.com:heslo

Je dobré chmod-núť súbor, aby náhľad mal len root a následne vygenerujeme .db súbor, ktorý bude Postfix čítať:

sudo chmod 400 /etc/postfix/sasl_passwd
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Nakoľko spojenie bude zabezpečené treba ešte vytvoriť certifikát:

cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem | sudo tee -a /etc/postfix/cacert.pem

Ako posledné už len reštart Postfix, /etc/init.d/postfix restart a vyskúšať 🙂