Ubuntu like Mac OS

Na rýchlo sa chcem podeliť a takto si spraviť i poznámku ako som konečne dospel k úhľadnému desktopu na Ubuntu podobnému Mac OS.

Desktop téma je podľa postupu na http://www.omgubuntu.co.uk/2009/12/elementary-theme-gets-ppa.html

Najprv treba pridať PPA repozitár
sudo add-apt-repository ppa:elementaryart/elementarydesktop

Potom už len update a inštal
sudo apt-get update
sudo apt-get install elementary-desktop

A na koniec spustiť configure
/usr/share/elementary-desktop/configure.sh

Téma pre Firefox je zvlásť dostupná na http://seahorsepip.deviantart.com/#/d2xuznu

Stačí stiahnúť ZIP, rozbaliť a potom v FF dať Otvoriť (Ctrl+o) a zvoliť tému (.xpi súbor), ktorú chcete.

UPDATE: Alternatíva č. 2 na http://gnome-look.org/content/show.php/Macbuntu?content=129021

Nastavenie Postfix s Gmail SMTP

Nedávno som musel riešiť relayhost pre Postfix nakoľko s localhostu mi PHP nechcel posielať mail.
Takže som postupoval podľa popisu na http://ubuntu-tutorials.com/2008/11/11/relaying-postfix-smtp-via-smtpgmailcom/, podrobnejší popis i s kompiláciou je na http://souptonuts.sourceforge.net/postfix_tutorial.html

sudo aptitude install postfix libsasl2 ca-certificate libsasl2-modules

Predtým som to mal spojazdnené s iným SMTP-čkom, ale to nejak nechcelo fungovať 😛
Do /etc/postfix/main.cf som pridal:

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/cacert.pem
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_auth_only = yes
smtp_tls_security_level = may

smtpd_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options = noanonymous

myhostname = mike-laptop.neville.local
relayhost = [smtp.gmail.com]:587

Ďalej treba vytvoriť súbor /etc/postfix/sasl_passwd , kde bude meno a heslo pre GMail:

[smtp.gmail.com]:587 meno@gmail.com:heslo

Je dobré chmod-núť súbor, aby náhľad mal len root a následne vygenerujeme .db súbor, ktorý bude Postfix čítať:

sudo chmod 400 /etc/postfix/sasl_passwd
sudo postmap /etc/postfix/sasl_passwd

Nakoľko spojenie bude zabezpečené treba ešte vytvoriť certifikát:

cat /etc/ssl/certs/Thawte_Premium_Server_CA.pem | sudo tee -a /etc/postfix/cacert.pem

Ako posledné už len reštart Postfix, /etc/init.d/postfix restart a vyskúšať 🙂

Subversion SVN repozitár

Čo je Subversion?

SVN je systém na správu verzií. Primárne sa používa na správu zdrojového kódu pri vývoji. Udržiava viacero verzií, hodí sa v prípade, že sa niečo pokazí a musíte sa vrátiť ku staršej verzii. Umožňuje aby viac ľudí naraz a vzdialene získalo najnovší zdrojový kód a prípadne, ak na to majú právo, nový kód pridávali. Subversion patrí medzi open source (voľne šíriteľný) softvér. Podrobnejšie info na http://decef.elf.stuba.sk/~db20077/subversion/.

Inštalácia potrebných aplikácií

Príklad funguje na Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex

Najprv nainštalujeme potrebné balíčky

apt-get install subversion libapache2-svn apache2

Ako nasledujúci krok je vytvorenie adresárov repos a conf

mkdir -p /var/svn/repos
mkdir /var/svn/conf

Pomocou svnadmin vytvoríme potrebnú štruktúru pre repozitár neville

svnadmin create /var/svn/repos/neville

Ako ďalšie treba vytvoriť už len potrebné súbory alebo importovať už začatý projekt. Importovanie projektu:

svn import /tmp/nevilleproject file:///var/svn/repos/neville

SVN pomocou Apache

Treba editovať /etc/apache2/sites-available/default a pridať nasledujúce riadky

DAV svn
SVNParentPath /var/svn/repos
#SSLRequireSSL
AuthType Basic
AuthName “SVN Repositories”
AuthUserFile /var/svn/repos/.htpasswd
Require valid-user
SVNIndexXSLT /svnindex.xsl

Súbor .htpasswd slúži na autentifikáciu. Vytvára sa pomocou htpasswd

htpasswd -c /var/svn/repos/.htpasswd meno_uzivatela

Parameter -c znamena, že chceme vytvoriť (create) súbor a meno_uzivatel je username, ktorého chceme pridať. Po odsúhlasení si bude ešte pýtať heslo.

Ako ďalšie nasleduje reštart Apache

/etc/init.d/apache2 restart

Pri zadaní http://localhost/repos/neville by sa prehľadávač mal pýtať na username a heslo zadané v .htpasswd
Adresa http://localhost/repos/neville slúži ako HTTP kanál(prístup cez sieť) k repozitáru

Ako na mod_rewrite v Ubuntu

Po úspešnej inštalácii Ubuntu a následne Apache mi nechcel fungovať s mod_rewrite. Hodil som to do Google a našiel http://snippets.dzone.com/posts/show/6206 Ako som sa pozrel do /etc/apache2/sites-available/default ďalej som už ani nemusel hľadať riešenie, lebo defaultne je rewrite vypnutý 😛 Kto to tušil? Postupoval som nasledovne:

1. Zapnutie modulu mod_rewirte s a2enmod (Apache2 ENable MODule)

sudo a2enmod rewrite

2.Aby modul prepisoval treba ho ešte povoliť v konfigurácii Apache nasledovne

sudo vi /etc/apache2/sites-available/default

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/

Options FollowSymLinks
AllowOverride All # Povoli rewrite

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All # Povoli rewrite
Order allow,deny
Allow from all

3. Už len reštart apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ubuntu upgrade

Hľadal som na nete nejaké screenshoty o upgrade Ubuntu 8.10 na Ubntu 9.04 Jaunty Release Candidate, aby som mal aspoň nejakú predstavu, čo a ako to prebehne, ale nič som nenašiel. Takže som sa pustil do upgradu a spravil pár screenshotov.

1. Pomocou Run (Spustenie, Alt+F2) som spustil update-manager -d

2. V Update Managery sa objavila nová verzia distribúce a prislúchajúca možnosť upgradu.

3. Po kliknutí na upgrade sa zobrazili Podmienky (Release Notes)

4. Po odsúhlasení sa do /tmp stiahli upgrade nástroje

5. Nástroje analyzovali systém. Pre mňa

6. Upgrade pokračoval a z internetu ešte posťahoval potrebné nástroje a balíčky.

7. Ako ďalšie po príprave ma čakalo samotné odštartovanie celého upgradu a posťahovania balíčkov, ktoré som v systéme mal nainštalované. Zobrazil mi počet balíčkov, celkovú veľkosť, ktorú stiahne a ešte aj čas.

8. Ďalšie obrázky už nemám nakoľko som nechcel mať spustené programy počas upgradu. Po stiahnutí balíčkov nasledovala klasická inštalácia. Počas inštalácie systémových programov sa ma pýtal či si chcem dať prepísať niektoré nastavenia ako napríklad /etc/fstab, /etc/apache/sites-available/default, atď

Po dokončení a reštarte som potreboval odstrániť a znova nainštalovať flashplugin pre Firefox.
apt-get remove flashplugin-installer
apt-get install flashplugin-installer

Tlačiť mi tiež nešlo na Samsung ML-2010 musel som v CUPS admin na http://localhost:631 odstrániť a pridať znova tlačiareň a potom už konečne tlačila.

Dostavila sa recenzia Ubuntu 9.04 na Linuxexpress